Om Städkonsult

– kundens behov i centrum

1998 var året då Städkonsult startade.
– Insikten om vikten av att känna stolthet som medarbetare, var en grundtanke som fanns med redan när bolaget bildades.

Genom åren har vi därför fokuserat på våra medarbetare –  en engagerad medarbetare bidrar till en engagerad och nöjd kund.

Vi sätter stort värde i att vara ett lyhört företag där människor ges utrymme att växa. Det i sin tur skapar förutsättningar för det vi vill åstadkomma – goda relationer, direkt kontakt, hög flexibilitet och engagemang på alla nivåer, såväl kollegor emellan som gentemot kund. Våra högt ställda mål har resulterat i en stark kollegial gemenskap och en påtaglig yrkesstolthet – varje medarbetare både känner och tar ett personligt ansvar för de tjänster vi levererar.

Städkonsult har en för branschen låg personalomsättning. Det ser vi som ett bevis på att vårt arbetssätt fungerar. Stabiliteten ger dig som kund en trygghet. Du träffar samma medarbetare varje gång. Du känner dem – och de känner dig! Varje uppdrag utgår från dina specifika behov och förväntningar. Din miljö är vårt jobb.

Som ett steg i att utveckla vårt hemstädkoncept förvärvade vi år 2018 företaget RutAkut vilket specialiserat sig på området sedan 2011.

Hos oss får du:

+ Engagemang och pålitlighet.

+ Alltid samma personal.

+ Kollektivavtal och miljöcertifiering.

Prata med mig

Ida Dyberg
Företagsstäd
0500-74 98 75

Prata med mig

Viktor Ahonen
Försäljning
0500-74 98 72

Här finns vi

Mariestad

Töreboda

Skövde

Tibro

Karlsborg

Hjo

Tidaholm

Falköping

Skara

Götene

Mariestad   Skövde  Karlsborg   Töreboda  Tibro   Hjo   Tidaholm   Skara  Falköping   Götene

Boka möte