Om Städkonsult

1998 var året då Städkonsult startade.
– Insikten om vikten av att känna stolthet som medarbetare, var en grundtanke som fanns med från starten. Därför har vi genom åren fokuserat på våra medarbetare, då en engagerad medarbetare ger en engagerad kund.

Genom åren har vi utvecklats till ett lyhört företag där människor ges utrymme att växa. Det i sin tur skapar förutsättningar för det vi vill åstadkomma – goda relationer, direkt kontakt, hög flexibilitet och engagemang på alla nivåer. Våra högt ställda mål har resulterat i en stark gemenskap och en påtaglig yrkesstolthet – varje medarbetare både känner och tar ett personligt ansvar för de tjänster vi levererar.

Städkonsults medarbetare med en för branschen låg personalomsättning ser vi som ett bevis för att vårt arbetssätt fungerar. Stabiliteten ger dig som kund en trygghet. Du träffar samma medarbetare varje gång. Du känner dem – och de känner dig!

Varje uppdrag utgår från dina specifika behov och förväntningar – Din miljö är vårt jobb

Som ett steg i att utveckla vårt hemstädkoncept har vi förvärvat företaget RutAkut vilka specialiserat sig på området sedan 2011.