Hemstäd – kunden i centrum

Vi har sedan många år tillbaks arbetat med och samlat på oss erfarenheter om hemstädningsuppdrag och kan konstatera att arbetssättet skiljer sig mycket från företagsstädningen. För att möta den ökande efterfrågan på högkvalitativa hemstädtjänster har vi valt att förvärva företaget RutAkut som sedan 2011 specialiserat sig på området. Med våra samlade erfarenheter om hur arbetet skall bedrivas, så vet vi betydelsen av att kundens önskemål alltid ligger i centrum och anpassar därför arbetsupplägget efter detta.

Mer information om vår hemstädstjänst hittar du via RutAkut.se

Mer information om flyttstäd